استفاده از نشانه‌های سجاوندی
%da%af%d8%b0%d8%b1%d9%88%d8%a7%da%98%d9%87-%d8%a7%d9%85%d9%86-%d9%88-%d8%a8%d9%87-%db%8c%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%86%db%8c
چگونه یک گذرواژه مستحکم، اما به یادماندنی داشته باشیم ؟ با نگاهی به فهرست بدترین گذرواژه های سال ۲۰۱۵ میلادی می توان دریافت ۱۲۳۴۵۶،وpassword،و۱۲۳۴۵۶۷۸،وqwerty و ۱۲۳۴۵ از نظر بسیاری از کاربران گذرواژه های مناسبی محسوب می شوند. مشخص است که ...