اضافه کردن کدهای سی اس اس (CSS) به صورت Inline در تگ های اچ تی ام ال (HTML)
CSS-learning-c59b7c
بدون استفاده از تگ <style> در بخش head سند اچ تی ام ال (HTML) خود می توان کدهای سی اس اس (CSS) را به صورت Inline یا به عبارتی "داخل تگی" مورد استفاده قرار داد. برای روشن شدن این موضوع ...
توسط
تومان