اهداف حمله
DDOS1
حمله محروم‌سازی از سرویس (به انگلیسی: Denial of Service attack)‏ (یا به اختصار DoS) نوعی از حمله‌است که هدف آن از کار انداختن سرویس یا سرویس‌های خاصی روی سرور مورد نظر است که معمولاً برای از کار انداختن سرویس http ...