اگر در اپلیکیشن خود به جای لینک دادن از طریق فایل R اقدام به نوشتن آدرس کامل مثال یک layout بپردازیم، ممکن است با چه مشکلی مواجه شویم؟
google-android
به نام خدا آموزش نهم اندروید اهداف آموزشی این قسمت عبارتند از: 1 .معرفی فولدر src 2 .نحوه ایجاد یک پکیج جدید 3 .معرفی فولدر gen و فایل java.R در این قسمت قصد داریم به بررسی تک تک اجزای تشکیل دهنده ...