اگر یکی از اجزای اپلیکیشن خود مثل یک دکمه را حذف کنیم چه اتفافی برای id آن دکمه در فایل R خواهد افتاد؟
google-android
به نام خدا آموزش نهم اندروید اهداف آموزشی این قسمت عبارتند از: 1 .معرفی فولدر src 2 .نحوه ایجاد یک پکیج جدید 3 .معرفی فولدر gen و فایل java.R در این قسمت قصد داریم به بررسی تک تک اجزای تشکیل دهنده ...