ایجاد لیست در صفحات وب با استفاده از زبان اچ تی ام ال (html)
لوگوی-اچ-تی-ام-ال-۵
ایجاد لیست در صفحات وب با استفاده از زبان اچ تی ام ال (html) گاهی اوقات در طراحی صفحات وب نیاز داریم تا اطلاعات را در قالب لیست به کاربران ارائه دهیم. برای این منظور سه گزینه پیش رو خواهیم ...