به کار گیری دستور autofocus در فرم های اچ تی ام ال (HTML)
html
به کار گیری دستور autofocus در فرم های اچ تی ام ال (HTML) اگر بخواهیم زماینکه وارد صفحه ای می شویم بدون آنکه نیاز داشته باشیم داخل فیلدی کلیک کنیم به صورت خودکار نشانگر موس داخل آن فیلد قرار گیرد، ...