تعریف گروه در ویندوز سرور
windows-server2008
ساخت گروه و کامپیوتر در اکتیو دایرکتوری در جلسه پیش به ساخت یوزر در اکتیو دایرکتوری پرداختیم؛ اکنون با مفهومی گسترده تر یعنی گروه و همچنین مفهومی فیزیکی یعنی کامپیوتر آشنا خواهید شد. ساختن Group در Active Directory : گروه‌ها کلاس ...