جاوا اسکریپت
javascript
فصل 5 آشنایی با مفهوم لوپ در زبان جاوا اسکریپت و نحوه ی به کارگیری از for Loop (لوپ یا حلقه) به دستوراتی گفته می شود که یک تکه کد را به دفعات متعدد، تکرار می کنند و کد ما ...