دستورات شرطی if … else در زبان جاوا اسکریپت
html-css-javascript-learning
فصل 5 به کارگیری از دستورات شرطی در زبان جاوا اسکریپت در فصل های گذشته، بیشتر درباره ی برنامه نویسی خطی جاوا اسکریپت صحبت کردیم؛ به عبارت دیگر، کارهایی که در قالب یک خط از کد انجام می شوند مثل ...