رنگ های پیش فرض لینک ها در صفحات اچ تی ام ال (HTML)
html
رنگ های پیش فرض لینک ها در صفحات اچ تی ام ال (HTML)   به طور کلی لینک ها به صورت پیش فرض در یک مرورگر به سه صورت زیر دیده می شوند: 1. لینک هایی که تاکنون روی آن ...