لینک دادن به بخش های مختلف یک صفحه اچ تی ام ال (html)
html
لینک دادن به بخش های مختلف یک صفحه اچ تی ام ال (html) علاوه بر لینک دادن به دیگر صفحات سایت و همچنین دیگر وب سایت ها، می توان به بخشی دیگر از یک صفحه هم لینک داد که در ...
توسط
تومان