پیکربندی نرم افزاری
network(asrefonon)+
بخش پنجم پیاده سازی و پشتیبانی شبکه اترنت مقدمه شبکه های اترنت شکل مرسوم شبکه های مورد استفاده در سایتهای دانشگاهی، ادارات و کافی نت ها است. پیاده سازی و پیکربندی این شبکه ها در زیر ارائه شده است.   تاریخچه ...