چنانچه برای یک Activity فایل XML یی با نام های مختلف در فولدرهای مختلف در نظر بگیریم با چه مشکلی مواجه خواهیم شد؟
android
به نام خدا آموزش چهاردهم اندروید اهداف آموزشی این قسمت عبارتند از: 1. معرفی size و Density 2 .معرفی کلیۀ فولدرهای پیش فرض layout معرفی size و Density صفحه دستگاه هایی که به سیستم عامل اندروید مجهز می باشند دارای دو خصوصیت ...
توسط
تومان