چگونه یوزر در اکتیودایرکتوری بسازیم؟
windows-server2008
ساخت یوزر در اکتیودایرکتوری پس از معرفی سرویس های اکتیو دایرکتوری نوبت به ساخت کاربر در اکتیو دایرکتوری رسیده است. یکی از مواردی که می توانید در اکتیودایرکتوری تعیین کنید تعریف یوزر و ویژگی های آن می باشد. در ادامه با ...