Cross Site Scripting
۲۰۱۶-۰۶-۱۱_۰۱-۲۷-۳۶
آسیب پذیری XSS مخفف Cross Site Scripting می باشد و  زمانی در یک برنامه ی رخ می دهد که ورودی بدون فیلتر پردازش شود ، در نتیجه نفوذگر به راحتی می تواند کد های خود را اجرا کند. Xss یک ...