Domain Controllers در اکتیو دایرکتوری
windows-server2008
سرویس های اکتیودایرکتوری در جلسه پیش به «آموزش نصب اکتیو دایرکتوری» پرداختیم؛ اکتیو دایرکتوری نخستین و ابتدایی ترین چیزی است که برای یک شبکه تحت ویندوز سرور نیاز است. اکنون به معرفی سرویس های آن می پردازیم. Active Directory Domain ...
توسط
تومان