@font-face
CSS-learning-c59b7c
همانطور که در آموزش پیش دیدیم، به سادگی از طریق کدهای سی اس اس (CSS) می توان نوع فوتی که می خواهیم صفحات وب سایتمان با آن نمایش داده شود را انتخاب کنیم. چنین کاری یک نقطه ضعف بزرگ دارد ...